Združujeme 3 odborné subjekty

B.R.M. Tax, k.s.

 • B.R.M. Tax, komanditná spoločnosť bola založená vo februári 1997
 • je držiteľom osvedčenia pre výkon daňového poradenstva v Slovenskej republike
 • podieľa sa na poskytovaní komplexných daňových, účtovných a ekonomických služieb pre svojich klientov
 • poskytuje konzultačné služby v oblasti daní a účtovníctva v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku

Ing. Roman Mach – audítor a daňový poradca

 • v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva pôsobí od roku 1991
 • počas pôsobenia v rakúskej daňovo-poradenskej firme sídliacej v Prahe, získal v roku 1994 osvedčenie pre výkon daňového poradenstva v Českej republike
 • v roku 1996 získal osvedčenie pre výkon daňového poradenstva v Slovenskej republike a stal sa členom Slovenskej komory daňových poradcov
 • po niekoľkoročnom pôsobení v renomovanej právnickej a daňovo-poradenskej spoločnosti založil v roku 1998 vlastnú kanceláriu, ktorá dnes spolupracuje s celým radom lokálnych i medzinárodných spoločností a vytvára predpoklady pre poskytovanie komplexných služieb v oblasti auditu, daňového poradenstva, účtovníctva, spracovania miezd a iných ekonomických služieb
 • v januári 2005 získal licenciu na poskytovanie audítorských služieb
 • poskytuje konzultačné služby v oblasti daní a účtovníctva v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku

ZÁRUKY A POISTNÉ KRYTIE

Pri poskytovaní našich služieb postupujeme s najvyššou odbornou starostlivosťou.
Pre prípad, že by sme napriek tomu spôsobili klientovi škodu, máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu:

pre oblasť auditorských služieb s poistnou sumou vo výške 500.000, -- EUR
pre oblasť daňového poradenstva s poistnou sumou vo výške 2.000.000, -- EUR

B.R.M. Service, spol. s r.o.

 • B.R.M. Service, spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla v januári 1997
 • spoločnosť poskytuje účtovné a poradenské služby menším klientom vrátane fyzických osôb – nepodnikateľov alebo subjektom nezaloženým na účely podnikania
 • poskytuje konzultačné služby v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku
Slovenčina