Iné poradenské služby

Iné poradenské služby

  • komplexné vypracovanie výročnej správy
  • práce pri likvidácii spoločností včítane výkonu funkcie likvidátora
  • projektový manažment
  • podpora pri reorganizácii spoločnosti a pracovných procesov
  • výkon funkcie interného audítora

ĎALŠIE POSKYTOVANÉ SLUŽBY


Slovenčina